Αριθμημένες σελίδες αναρτήσεων No 2Τ
ον προηγούμενο μήνα, σας είχα δείξει ένα ωραίο widget, που αντικαθιστούσε τα
"νεότερες αναρτήσεις", "Αρχική σελίδα" και "παλαιότερες αναρτήσεις",
με αριθμημένες σελίδες πλοήγησης στο blog.
(Δείτε την ανάρτηση πατώντας
εδώ)
Σήμερα θα δούμε ένα παρόμοιο trick, λιγάκι διαφορετικό.
Βασικά μπαίνει κι αυτό σαν widget, κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά, αλλά αλλάζει λίγο εμφανισιακά. Στην αρχική μορφή του εμφανίζεται μέσα σε γαλάζια κουτάκια, στα οποία όμως μπορούμε να επέμβουμε και να αλλάξουμε τους χρωματισμούς τους.Ας τα δούμε όμως αναλυτικά.
Πάμε στον
Πίνακα Ελέγχου --> Διάταξη --> Προσθήκη gadget --> Html/Javascript, και προσθέτουμε τον παρακάτω κωδικό.


<style>
.showpageArea {padding: 0 2px;margin-top:10px;margin-bottom:10px;

}
.showpageArea a {border: 1px solid #505050;
color: #000000;font-weight:normal;
padding: 3px 6px !important;
padding: 1px 4px ;margin:0px 4px;
text-decoration: none;
}
.showpageArea a:hover {
font-size:11px;
border: 1px solid #333;
color: #000000;
background-color: #FFFFFF;
}

.showpageNum a {border: 1px solid #505050;
color: #000000;font-weight:normal;
padding: 3px 6px !important;
padding: 1px 4px ;margin:0px 4px;
text-decoration: none;

}
.showpageNum a:hover {
font-size:11px;
border: 1px solid #333;
color: #000000;
background-color: #FFFFFF;

}
.showpagePoint {font-size:11px;
padding: 2px 4px 2px 4px;
margin: 2px;
font-weight: bold;
border: 1px solid #333;
color: #fff;
background-color: #000000;


}

.showpage a:hover {font-size:11px;
border: 1px solid #333;
color: #000000;
background-color: #FFFFFF;

}
.showpageNum a:link,.showpage a:link {
font-size:11px;
padding: 2px 4px 2px 4px;
margin: 2px;
text-decoration: none;
border: 1px solid #0066cc;
color: #0066cc;
background-color: #FFFFFF;}

.showpageNum a:hover {font-size:11px;
border: 1px solid #333;
color: #000000;
background-color: #FFFFFF;
}
</style><script type="text/javascript">

function showpageCount(json) {
var thisUrl = location.href;
var htmlMap = new Array();
var isFirstPage = thisUrl.substring(thisUrl.length-14,thisUrl.length)==".blogspot.com/";
var isLablePage = thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1;
var isPage = thisUrl.indexOf("/search?updated")!=-1;
var thisLable = isLablePage ? thisUrl.substr(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.length) : "";
thisLable = thisLable.indexOf("?")!=-1 ? thisLable.substr(0,thisLable.indexOf("?")) : thisLable;
var thisNum = 1;
var postNum=1;
var itemCount = 0;
var fFlag = 0;
var eFlag = 0;
var html= '';
var upPageHtml ='';
var downPageHtml ='';


var pageCount=15;
var displayPageNum=3;
var firstPageWord = 'First';
var endPageWord = 'Last';
var upPageWord ='Previous';
var downPageWord ='Next';var labelHtml = '<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+thisLable+'?&max-results='+pageCount+'">';

for(var i=0, post; post = json.feed.entry[i]; i++) {
var timestamp = post.published.$t.substr(0,10);
var title = post.title.$t;
if(isLablePage){
if(title!=''){
if(post.category){
for(var c=0, post_category; post_category = post.category[c]; c++) {
if(encodeURIComponent(post_category.term)==thisLable){
if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){
if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
thisNum = postNum;
}

postNum++;
htmlMap[htmlMap.length] = '/search/label/'+thisLable+'?updated-max='+timestamp+'T00%3A00%3A00%2B08%3A00&max-results='+pageCount;
}
}
}
}//end if(post.category){

itemCount++;
}

}else{
if(title!=''){
if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){
if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
thisNum = postNum;
}

if(title!='') postNum++;
htmlMap[htmlMap.length] = '/search?updated-max='+timestamp+'T00%3A00%3A00%2B08%3A00&max-results='+pageCount;
}
}
itemCount++;
}
}

for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){
if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){
if(fFlag ==0 && p == thisNum-2){
if(thisNum==2){
if(isLablePage){
upPageHtml = labelHtml + upPageWord +'</a></span>';
}else{
upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="/">'+ upPageWord +'</a></span>';
}
}else{
upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ upPageWord +'</a></span>';
}

fFlag++;
}

if(p==(thisNum-1)){
html += '&nbsp;<span class="showpagePoint"><u>'+thisNum+'</u></span>';
}else{
if(p==0){
if(isLablePage){
html = labelHtml+'1</a></span>';
}else{
html += '<span class="showpageNum"><a href="/">1</a></span>';
}
}else{
html += '<span class="showpageNum"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ (p+1) +' </a></span>';
}
}

if(eFlag ==0 && p == thisNum){
downPageHtml = '<span class="showpage"> <a href="'+htmlMap[p]+'">'+ downPageWord +'</a></span>';
eFlag++;
}
}//end if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){
}//end for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){

if(thisNum>1){
if(!isLablePage){
html = '<span class="showpage"><a href="/">'+ firstPageWord +' </a></span>'+upPageHtml+' '+html +' ';
}else{
html = ''+labelHtml + firstPageWord +' </a></span>'+upPageHtml+' '+html +' ';
}
}

html = '<div class="showpageArea"><span style="padding: 2px 4px 2px 4px;margin: 2px 2px 2px 2px;border: 1px solid #333; background-" class="showpage">Page '+thisNum+' of '+(postNum-1)+': </span>'+html;

if(thisNum<(postNum-1)){
html += downPageHtml;
html += '<span class="showpage"><a href="'+htmlMap[htmlMap.length-1]+'"> '+endPageWord+'</a></span>';
}

if(postNum==1) postNum++;
html += '</div>';

if(isPage || isFirstPage || isLablePage){
var pageArea = document.getElementsByName("pageArea");
var blogPager = document.getElementById("blog-pager");

if(postNum <= 2){
html ='';
}

for(var p =0;p< pageArea.length;p++){
pageArea[p].innerHTML = html;
}

if(pageArea&&pageArea.length>0){
html ='';
}

if(blogPager){
blogPager.innerHTML = html;
}
}

}
</script>
<script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=showpageCount&max-results=99999" type="text/javascript"></script>
<div style="text-align:right;font-size:10px;color:000000;margin-top:15px;display:none;"> <a href="http://www.techieblogger.com/2008/07/page-navigation-hack-for-blogger.html">Grab this Widget ~ Blogger Accessories</a></div>Στο σημείο του κωδικού "var pageCount = 15;", ο κόκκινος αριθμός δηλώνει τον αριθμό των αναρτήσεων που θα εμφανίζονται σε κάθε σελίδα.
Ο κωδικός "var displayPageNum = 3;" με το πράσινο χρώμα, δηλώνει τον αριθμό των σελίδων που θα περιλαμβάνονται στην λίστα, στην αρχική μας σελίδα.


Τους html χρωματικούς κωδικούς με το γαλάζιο χρώμα, μπορείτε να τους αλλάξετε, βάζοντας τα χρώματα που ταιριάζουν περισσότερο στο blog σας. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πειραματιστείτε μόνοι σας, βρίσκοντας τους δικούς σας αντιπροσωπευτικούς χρωματισμούς.
Για να βοηθηθείτε θα σας δώσω ένα site όπου μπορείτε να βρείτε τους κωδικούς όλων των χρωμάτων. Έτσι θα βρείτε το χρώμα που σας ταιριάζει. Πατήστε
εδώ για να μεταφερθείτε αυτόματα.

Αφού έχουμε τελειώσει με τις αλλαγές μας, πατάμε αποθήκευση του widget, αλλά δεν φεύγουμε από την σελίδα. Με drag and drop, παίρνουμε το widget και το τοποθετούμε κάτω από τις αναρτήσεις μας.
Δείτε την φωτό παρακάτω!


Image and video hosting by TinyPic

Αφού έχουμε κάνει κι αυτό, πατάμε αποθήκευση και προβολή ιστολογίου.
Θα δείτε το αποτέλεσμα!
Ελπίζω να σας άρεσε.
Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Stumble This Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Add To Reddit

Μεγαλύτερη ταχύτητα στο Διαδίκτυο έχει η Ρουμανία από τις ΗΠΑ


Η Ρουμανία συμπεριλαμβάνεται μεταξύ 17 χωρών διεθνώς, οι οποίες έχουν μέση μεγαλύτερη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων στο Διαδίκτυο, μεγαλύτερη από αυτή των ΗΠΑ, όπου και εφευρέθηκε η ιδέα του παγκόσμιου ηλεκτρονικού Διαδικτύου, σύμφωνα με στατιστική έρευνα του CNN.
Ωστόσο, την πρώτη θέση παγκοσμίως στη μέση ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων στο Διαδίκτυο, έχει η Νότια Κορέα, όπου η ταχύτητα παροχής ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών, είναι τέσσερις φορές γρηγορότερη, από αυτή, των ΗΠΑ.
Η Ρουμανία συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα χωρών, οι οποίες «σερφάρουν» ταχύτερα από τις ΗΠΑ στο Διαδίκτυο, μαζί με χώρες όπως, η Σλοβακία, η Ισλανδία, η Νορβηγία, αλλά και η Σουηδία.

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Stumble This Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Add To Reddit

Widget για τους επισκέπτες, τα σχόλια και τους αναγνώστες online


Ένα εύχρηστο και εύκολο widget θα σας δείξω σήμερα.
Ένα widget, όπου φαίνονται ο αριθμός όλων των αναρτήσεών σας, ο αριθμός όλων των σχολίων σας, καθώς και πόσοι αναγνώστες είναι online στο blog σας.

Από τον Πίνακα ελέγχου επιλέγουμε Διάταξη --> Προσθήκη Gadget --> Html/Javascript, και κάνουμε επικόληση τον παρακάτω κωδικό ...

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Stumble This Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Add To Reddit

Βookmarks στο Blog σας


Π
ολλοί bloggers, που διατηρούν ταυτόχρονα με το blog τους, και λογαριασμούς, σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Twitter το Facebook το Digg κ.α., θα ήθελαν να κοινοποιήσουν στο προφίλ τους ή την ομάδα τους, τις νέες αναρτήσεις τους.
Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τρόποι, καθώς και διάφορα widgets γι αυτή τη δουλειά. Ένα τέτοιο θα σας δείξω σήμερα. Είναι bookmarks, όπου απεικονίζονται με όμορφα εικονίδια, και μπαίνουν αυτόματα κάτω από κάθε ανάρτηση που βάζετε.
Ρίξτε μια ματιά στην φωτογραφία, ή κοιτάξτε στο τέλος κάθε μου ανάρτησης,
για να δείτε πως θα φαίνεται στο blog σας.

Για να το βάλουμε λοιπόν στο blog μας, πάμε στον Πίνακα ελέγχου --> Διάταξη --> Επεξεργασία HTML.
Τσεκάρουμε το τετραγωνάκι που λέει Επέκταση γραφικών στοιχείων. Σε αυτό το σημείο, καλό θα είναι να πάρετε ένα backup του blog σας, για παν ενδεχόμενο.
Με το Ctrl+F ψάχνουμε το


Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Stumble This Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Add To Reddit

Εκτυπώστε την σελίδα στο Blog σας
Έ
να ωραίο gadget για να προσθέσετε στο blog σας, είναι το print button.
Ένα κουμπί δηλαδή, που πατώντας το, κάποιος επισκέπτης της σελίδας σας, θα μπορεί να εκτυπώσει όλο το περιεχόμενο της σελίδας που βρίσκεται.
Να πω σ' αυτό το σημείο, ότι την συγκεκριμένη ανάρτηση την είδα στο φιλικό blog του φίλου
Johnpatra, και την αναδημοσιεύω.
Πάμε λοιπόν στον
Πίνακα Ελέγχου --> Διάταξη --> Προσθήκη gadget --> HTML/JavaScript


Σαν τίτλο μπορείτε να γράψετε "
Print this page" ή "Εκτυπώστε την σελίδα" ή ότι άλλο σας αρέσει, και επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα:

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Stumble This Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Add To Reddit

Windows Live Messenger στο Blog σας


Ένα εύχρηστο widget, για τους χρήστες του Windows Live Messenger, θα σας δείξω σήμερα.
Πρόκειται για ένα mini widget, που το προσθέτουμε στην sidebar του blog μας, και μας δίνει άμεση πρόσβαση στο λογαριασμό του WLM.
Πάμε στον
Πίνακα ελέγχου --> Διάταξη --> Προσθήκη Gadget --> HTML/Javascript
και προσθέτουμε τον παρακάτω κωδικό


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Module>
<ModulePrefs title="Windows Live Messenger"
title_url="http://download.live.com/?sku=messenger"
directory_title="Windows Live Messenger"
description="El mejor Messenger desde tu pagina inicial de Google, incluye W. Live Messenger, Hotmail, Y! Messenger, Y! Mail, Gmail, Hi5, Myspace, Facebook, Youtube, -Nuevo! Twitter, Orkut, Wikipedia, WordReference, Wordpress, Calendario, Picasa, Flickr, Photobucket, Noticias y Blogger / The best Messenger from your Google homepage, including W. Live Messenger, Hotmail, Y! Messenger, Y! Mail, Gmail, Hi5, Myspace, Faceboo, Youtube, -New! Twitter, Orkut, Wikipedia, WordReference, Wordpress, Calendario, Picasa, Flickr, Photobucket, News and Blogger"
render_inline="optional"
height="400"
width="300"
author="juanjosemexico"
author_email="juanjosemexico@gmail.com"
author_location="Mexico"
author_link="http://dragonfirez.foroactivo.com/"
author_quote="juanjosemexico"
author_aboutme="juanjosemexico"
screenshot="http://i87.servimg.com/u/f87/12/97/93/87/previo10.gif"
thumbnail="http://i87.servimg.com/u/f87/12/97/93/87/logome10.png" />
<Content type="html">
<![CDATA[
<body style="background:#ffffff; margin:0px 0px 0px 0px; padding:0px 0px 0px 0px;">
<iframe src="http://dragonfirez.110mb.com/in.html" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%; height:400px;" width="100%" height="400"></iframe>
</body>
</Content>
</Module>


Πατάμε αποθήκευση, και το Widget θα κοσμεί πλέον το blog μας.
Καλό θα είναι, για να είναι πιο εύχρηστο το widget, να το τοποθετήσετε στο footer του blog σας όπου υπάρχει περισσότερος χώρος!

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Stumble This Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Add To Reddit

Πώς να κάνετε μια ανάρτηση στο Blog σας μέσω e-mail


Π

ως να κάνετε μια ανάρτηση στο Blog σας μέσω e-mail;,
Σήμερα θα σας δείξω πως γίνεται αυτό, να ενημερώνετε δηλαδή τα blogs σας μέσω τoυ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εύκολα, στέλνοντας απλά ένα e-mail.
Θα μου πείτε γιατί να το κάνετε αυτό, από την στιγμή που έχοντας πρόσβαση στο internet, έχετε και στον blogger!
Υπάρχουν φορές που ο blogger αρνείται να συνεργαστεί, και εμείς θέλουμε να αναρτήσουμε άμεσα κάποια ανάρτηση. Τότε θα μας φανεί εξερετικά χρήσιμο!
Είναι μία βοήθεια που μας παρέχει ο ίδιος ο blogger.
Μπαίνουμε λοιπόν στον Πίνακα Ελέγχου --> Διάταξη και πατάμε το εικονίδιο με το φακελάκι, που βρίσκεται δίπλα από την ονομασία του blog μας.


Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Stumble This Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Add To Reddit

Πλαίσιο για κείμενο στην ανάρτηση
Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πολλά "πλαίσια", όπου μπορούμε να τοποθετήσουμε εκεί μέσα κείμενο.
Η τεχνολογία όμως προχωράει, και τα καινούρια δεδομένα που κυκλοφόρισαν, είναι άκρως εντυπωσιακά.


Πάμε στον Πανόπτη --> Διάταξη --> Επεξεργασία HTML και αφού πάρουμε (όπως πάντα), ένα backup του template μας, με το Ctrl+F ψάχνουμε να βρούμε το

]]></b:skin>

Ακριβώς από πάνω του τοποθετούμε τον παρακάτω κώδικα ...


Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Stumble This Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Add To Reddit

Ροές RssFeed
Αν θέλεται να εμφανίζονται οι αναρτήσεις του blog σας, σε μορφή links μέσα σε ένα widget, ακολουθήστε το παρακάτω tip.
Είναι εξαιρετικά εύκολο.
Οι αναρτήσεις σας θα εμφανίζονται μέσω των διαδικτυακών ροών του Blogger, ή πιο απλά μέσω RssFeed.
Το μόνο που έχουμε να κάνουμε, είναι να
πάμε στον...


Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Stumble This Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Add To Reddit

Flash Flags Translator στο Blog σας

Έναν ωραίο μεταφραστή για το Blog σας, έχω να σας δείξω σήμερα. Ο συγκεκριμένος απεικονίζεται με τις σημαίες των κρατών, σε Flash Flag, και δείχνει εξαιρετικά όμορφο. Επίσης δεν διαθέτει backround, ώστε να ταιριάζει χρωματικά σε όλα τα blogs. Τοποθετήται στο blog μας με την μορφή widget, και είναι πολύ εύκολο, και στην τοποθέτηση αλλά και στην χρήση.
Πατήστε πάνω στην φωτογραφία, για να δείτε πως θα φαίνεται.Εννοείται ότι το μπλε χρώμα που φαίνεται στο backround, είναι από το template που φιλοξενεί το widget, και δεν θα φαίνεται στο δικό σας blog
Πάμε λοιπόν στον
Πίνακα ελέγχου --&gt;Διάταξη --&gt; Προσθήκη Gadget --&gt; HTML/Javascript
και κάνουμε
επικόλληση τον παρακάτω κώδικα.

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Stumble This Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Add To Reddit

Εικόνα μόνιμα στο προσκήνιο του blog μας

Αν έχετε ένα template με μεγάλα περιθώρια δεξιά και αριστερά από την κεντρική στήλη των αναρτήσεων, και θέλετε να το ομορφύνετε λιγάκι, μπορείτε να τοποθετήσετε μια εικόνα η οποία θα είναι μόνιμα στο προσκήνιο, ανεξάρτητα αν εσεις θα ανεβοκατεβαίνετε με το scrol του ποντικιού πάνω - κάτω.
Πως γίνεται αυτό; Με την προσθήκη ενός πολύ απλού widget.
Δείτε την εικόνα.


Πάμε λοιπόν να σας δείξω πως γίνεται. ...Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Stumble This Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Add To Reddit

Ημερομηνία σε όλες τις αναρτήσεις


Γεια σας, και Χρόνια Πολλά σε όλους-ες.
Σίγουρα έχετε παρατηρήσει, ότι σε blogs όπου οι διαχειριστές ανεβάζουν πολλές αναρτήσεις καθημερινά, η ημερομηνία πάνω από τις αναρτήσεις φαίνετε ΜΟΝΟ στην πρώτη ανάρτηση, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες όχι.
Οι αναγνώστες δυσκολεύονται να βρούνε το πότε "ανέβηκε" μια ανάρτηση, ειδικά όταν δεν έχει ξεκινήσει την ανάγνωση του blog από την αρχή, αλλά οδηγήθηκε εκεί μέσω ενός link.
Κάντε κλικ στη φωτό για να δείτε τι εννοώ.
Πως μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό;
Διαβάστε την συνέχεια της ανάρτησης.
Είναι πολύ εύκολο, και γίνεται μέσα από την επεξεργασία του HTML κωδικού μας.


Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Stumble This Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Add To Reddit